සේවාවන්

අප සපයන සේවා පිළිබඳ දැනගැනීමට

ඔබේ ජීවිතයේ ඕනෑම අවදියකට ගැළපෙන පරිදි සැලසුම් කර ඇති රක්ෂණ සැලසුම් රැසක් අතරින් ඔබට ගැළපෙන විසඳුම තෝරාගන්න.

ජීවිත රක්ෂණය

අපගේ ජීවිත රක්ෂණ සැලසුම් සමඟ ඔබගේ ඉලක්ක, අවධානමකින් තොරව, ජයගන්න.

ජීවිත රක්ෂණය

අපගේ ජීවිත රක්ෂණ සැලසුම් සමඟ ඔබගේ ඉලක්ක, අවධානමකින් තොරව, ජයගන්න.
තවත් හදාරන්න

විශ්‍රාම සැලසුම්

විශ්‍රාම දිවිය පිළිබඳ ඔබේ සිහින සැබෑකරගත හැකි විසඳුම් සඳහා අපේ විශ්‍රාම සැලසුම්

විශ්‍රාම සැලසුම්

විශ්‍රාම දිවිය පිළිබඳ ඔබේ සිහින සැබෑකරගත හැකි විසඳුම් සඳහා අපේ විශ්‍රාම සැලසුම්
තවත් හදාරන්න

වෛද්‍ය සැලසුම්

සැනසුම් සහගත නිරෝගී ජීවිතයකට අපේ වෛද්‍ය සැලසුම්

වෛද්‍ය සැලසුම්

සැනසුම් සහගත නිරෝගී ජීවිතයකට අපේ වෛද්‍ය සැලසුම්
තවත් හදාරන්න

ඔන්ලයින් ඔස්සේ ලබාගැනීම

අපේ රක්ෂණ විසඳුම් ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් පහසුවෙන් ලබාගන්න

ඔන්ලයින් ඔස්සේ ලබාගැනීම

අපේ රක්ෂණ විසඳුම් ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් පහසුවෙන් ලබාගන්න
තවත් හදාරන්න

සෙලින්කෝ ලයිෆ් අප ගැන

අපි කවුද?

සෙලින්කෝ ලයිෆ්, වසර 36ක් පුරා ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ ජීවන අභිවෘද්ධිය උදෙසා සුවිසල් මෙහෙවරක් ඉටුකර තිබේ. ඔබ සහ ඔබේ ආදරණීයයන්ගේ ජීිවිත සුරක්ෂිත කර අවදානමකින් තොර ව ඔබට ඔබේ ඉලක්ක සහ අභිලාෂයන් හඹා යාමට හැකිවන පරිදි සෙලින්කෝ ලයිෆ් ඔබ වෙනුවෙන් ජීවිත රක්ෂණ සැලසුම් නිර්මාණය කර ඇත. නිර්මාණශීලී රක්ෂණ සැලසුම් හා හෘදයාංගම සේවාව හේතුවෙන් ජනතා හදවතේ රැව්දෙන නාමයක් බවටත් වසර 20ක් පුරා ජීවිත රක්ෂණයේ වෙළඳපොළ නායකයා බවටත් සෙලින්කෝ ලයිෆ් පත්ව ඇත්තේ එබැවිනි. ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට පරිපූර්ණ ජීවිතයක් ගතකිරීමේ අවස්ථාව උදා කරදීම උදෙසා, රට පුරා විහිදුණු අපේ ජාලය සහ විශේෂඥ අලෙවි බලකාය විසින් අපේ රක්ෂණ ගැනුම්කරුවන් සමග ජීවිතය පුරාවට නොබිඳෙන සබැඳියාවන් ගොඩනංවනු ලැබේ.

 

පුවත්

නවතම පුවත්

සෙලින්කෝ ලයිෆ් නවතම පුවත් දැනගන්න පිවිසෙන්න

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

සේවාලාභී ප්‍රතිචාර

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ප්‍රතිචාර

ඔබ අප වෙත තබා ඇති විශ්වාසය අමිලය. ජයග්‍රාහී ජීවිතයක් උදෙසා වන ඔබේ බලාපොරොත්තු සඵල කිරීමට අප සැමවිටම ඔබ සමගයි.

අපේ ස්ථාවරත්වය

අපේ ශක්තිය

අපේ මූලික ආර්ථික බලකණු ශක්තිමත්ව පවත්වාගැනීම මගින් ශ්‍රී ලාංකීය රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පෙරගමන්කරුවෙකු වීමට අපට හැකිවී ඇත.

0

ජංගම යෙදුම

Ceylife Digital ජංගම යෙදුම

ඔබේ රක්ෂණ ඔප්පු පරීක්ෂා කිරීම, ඔබේ වාරික ගෙවීම, සේවා සඳහා ඉල්ලීම්…. මේ සියල්ල එක ක්ලික් එකකින්

දැන් බාගත කරගන්න