தலைமைத்துவம்

இலங்கையில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஆயுள் காப்புறுதியை வழங்குவதற்கான தொலைநோக்குப் பார்வையால் உந்தப்பட்ட குழுவினால் நாங்கள் வழிநடத்தப்படுகிறோம்.

செலிங்கோ லைஃப் மற்றும் இலங்கையின் ஆயுள் காப்புறுதித் துறையின் முன்னோடியான திரு. ஆர். ரெங்கநாதன் நிர்வாகத் தலைவராகத் தலைமை தாங்கும் குழுவானது, அனைத்துப் பங்குதாரர்களுக்கும் புத்தாக்கம் மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் தகுதி வாய்ந்த மற்றும் நன்கு அனுபவம் வாய்ந்த தொழில் வல்லுநர்களைக் கொண்டுள்ளது. 

தலைவரின் செய்தி

"பெரியவர்களுக்காக செல்ல நல்லதை விட்டுவிட பயப்பட வேண்டாம்"

ஜான் டி. ராக்பெல்லர்

“21.5 மில்லியன் சனத்தொகையைக் கொண்ட ஆனால் 1%க்கும் குறைவான ஆயுள் காப்புறுதி நுழைவை கொண்ட நாடு என்ற வகையில், இலங்கையின் மக்களுக்கு ஆயுள் காப்பீடுகளை வழங்குவதற்கு ஆயுள் காப்புறுதி நிறுவனங்களுக்கு அளப்பரிய பணிகள் உள்ளன. ஆகவே எமது எதிர்கால கவனம் இலங்கையில் ஆயுள் காப்புறுதியின் நுழைவை அதிகரிப்பதில் இருக்கும்.

தொடர்ந்து,  வாடகை அடிப்படையிலான கட்டிடங்களை பயன்படுத்தாது நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான கட்டிடங்களில் நிறுவன பணிகளை முன்னெடுக்கும் கொள்கைகள் பின்பற்ற நிறுவனம் எதிர்பார்த்துள்ளது.  மேலும் வாடிக்கையாளர்கள் டிஜிட்டல் முறைமைகளை அதிகம் நம்பியிருப்பதால், வலுவான டிஜிட்டல் மயமாக்கலுக்கான தகவல் தொழில்நுட்ப வரைபடத்தை மறுபரிசீலனை செய்வதற்கான ஒரு திட்டத்தையும் நிறுவனம் தொடங்கியுள்ளது. அதன் டிஜிட்டல் கட்டமைப்பை நீண்ட காலத்திற்கு பேணக்கூடியவாறு புகழ்பெற்ற ஆலோசகர்களைத் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.

பிரதான நிறைவேற்றதிகாரியின் செய்தி

"கடினமான காலங்கள் ஒருபோதும் நீடிக்காது, கடினமான மனிதர்கள் செய்வார்கள்"

டாக்டர். ரொபர்ட் எச். ஷுல்லர்

தொற்றுநோய் பரவலின் இரண்டாம் ஆண்டிலும் செலிங்கோ
லைஃப்
, அதன் சந்தைத் தலைமைப் பதவியைத்
தக்கவைத்துக்கொள்வதில் வெற்றிகரமாக இருந்தது
அது எங்கள் குழுவின்
உறுதியான வலிமை
, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தொழில்முறை ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தியது.

 கடந்த 18 ஆண்டுகளாக நாம் அடைந்துள்ள சந்தைத் தலைமைத்துவ நிலையை நிலைநிறுத்துவது எங்களின் முதன்மையான மூலோபாய நோக்கமாக உள்ளது. அதேவேளை முந்தைய ஆண்டை விட 2022 ஆம் ஆண்டில் சராசரி தொழில் வளர்ச்சியைப் பதிவுசெய்யும் நோக்கில் பணியாற்றினோம். வாடிக்கையாளரை மையமாகக் கொண்டமை மற்றும் வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை மேம்படுத்துதல் ஆகியவை எங்கள் சந்தைத் தலைமைத்துவ நிலையைத் தொடர்ந்து பேணுவதில் முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. மில்லினியல் மற்றும் Gen Z காப்புறுதிதாரர்களின் தேவைகளை உணர்ந்து, டிஜிட்டல் மயமாக்கல் மூலம் வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை மேம்படுத்துவது ஒரு முக்கிய மையமாக இருக்கும்

பணிப்பாளர்கள் சபை

2
Mr. R. Renganathan
Executive Chairman
Ceylinco 2020 BOD2
Mr. E.T.L. Ranasinghe
Managing Director/ Chief Executive Officer
Ceylinco 2020 BOD3
Mr. P. D. M. Cooray
Senior Executive Director
Ceylinco 2020 BOD4
Mr. P. A. Jayawardena
Senior Executive Director
Ceylinco 2020 BOD05
Mr. S. R. Abeynayake
Executive Director/ Chief Operating Officer
Ceylinco 2020 BOD15
Mr. J. Durairatnam
Non-Executive Director/Independent
DSC_0823 - Copy
Mr W W L R A Fernando
Non Executive Director/ Independent
OSHAD SENANAYAKE - Copy
Mr. O. G. V. J. Senanayake
Non Executive Director/ Independent
Mr. H.M.H. Bandara Ceylinco Life
Mr. H. M. H. Bandara
Non-Executive Director/Independent
Dr
Dr. L. J. S. H. Cabral PC
Non-Executive Director/Independent
Mr. M. Ismail Ceylinco Life
Mr. M. Ismail
Non-Executive Director/Independent
Mr. E. R. C
Mr. E. R. C. Moraes
Non-Executive Director/Independent
Ms. R. J. Moraes Ceylinco Life
Ms. R. J. Moraes
Non-Executive Director/Independent
Prof. S. K. Chandrasekera Ceylinco Life
Prof. S. K. Chandrasekera
Non-Executive Director
Ms. A. A. Ludowyke Ceylinco Life
Ms. A. A. Ludowyke
Non-Executive Director/Independent