குழு திட்டங்கள்

உங்கள் கார்ப்பரேட் மற்றும் தனிப்பட்ட இலக்குகள் இரண்டையும் அடைய உதவுதல்

எங்களின் தனிப்பட்ட ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டங்களுக்கு மேலதிகமாக, உங்கள் நிறுவன இலக்குகள் மற்றும் உங்களுக்காகவும், உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்காகவும், உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்காகவும் உங்கள் வேலையில் மற்றும் உங்களைச் சுற்றியுள்ள அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை உருவாக்குவதற்கான உங்கள் பெரிய கனவு ஆகிய இரண்டையும் நீங்கள் அடையத் தயாராக உள்ளீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த, நாங்கள் குழு காப்பீட்டுத் தீர்வுகளை வழங்குகிறோம். 

குழு திட்டங்கள்

கீழே எங்கள் குழு காப்பீட்டுத் தயாரிப்புகளைப் பார்க்கவும் அல்லது விரிவான தகவல்களுக்கு  011 – 2461461 என்ற எண்ணை அழையுங்கள்.

SURATHA
சுரத
உங்களின் கனவு இலத்தை பாதுகாப்பாக கட்டமைப்பதற்கு, நாம் வழங்கும் ஈட்டுப் பாதுகாப்புத் திட்டம்
சிற்றேட்டைப் பதிவிறக்கவும்
SURAKSHA
சுரக்ஷா
உங்கள் நிறுவனம் மற்றும் ஊழியர்களின் ஸ்திரத் தன்மையும் பாதுகாப்பினையும் உறுதிப்படுத்தும் வகையில் உங்கள் வணிக நிறுவனங்களுக்காக நீங்கள் வழங்கும் சிறந்த குழுக் காப்புறுதித் திட்டமே சுரக்ஷா ஆகும்.
சிற்றேட்டைப் பதிவிறக்கவும்