எம்மை தொடர்பு கொள்ள

விசாரணைக்கு


செலிங்கோ லைஃப் தலைமை அலுவலகம்

செலிங்கோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் லிமிறெற், 106, ஹெவ்லொக் வீதி,கொழும்பு 05.

எங்கள் முக்கிய தொடர்பு வரிகள்
தொடர்பு எண் 011 2 461 461
தொலைநகல் எண் 011 2 555 959
மின்னஞ்சல் முகவரி care@ceylife.lk
வேறு தொடர்பு ஊடகங்கள்
Whatsapp 077 5 776 556
Viber 077 5 776 556
Skype ceylincolifehelper

நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம்

எங்கள் பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கவும்
Ceylife Digital க்குச் செல்லவும்
செலினாவுடன் பேசுங்கள்
வணக்கம், சிலினா