எங்களின் துணை நிறுவனங்கள்

செலிங்கோ லைஃப், சுகாதார பாதுகாப்பு மற்றும் ஓய்வுகாலம் ஆகிய துறைகளுக்கு எங்கள் நிபுணத்துவத்தை விரிவுபடுத்தியுள்ளதுடன், அனைத்து இலங்கையர்களுக்கும் நன்மைகளை விரிவுபடுத்தும் வகையில், அவற்றுக்கான பணிகளில் முதலீடுகளை செய்துள்ளது.

subsidiary-img-2
லா செரினா
லா செரீனா என்பது ஓய்வு பெற்றவர்கள் சுதந்திரமான வாழ்க்கை முறையில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு இடமாகும். அதேநேரத்தில் நிதானமான சூழ்நிலையில் புதிய நட்பை உருவாக்குகிறது. பொழுதுபோக்கு வசதிகள், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மற்றும் ஊட்டச்சத்து உணவுத் திட்டங்கள் மற்றும் தங்களை மகிழ்ச்சியாகவும் பொழுதுபோக்காகவும் வைத்திருக்கும் செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றுடன் குடியிருப்பாளர்கள் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும். மேலும் விவரங்களுக்கு:...
subsidiary-img-1
செலிங்கோ ஹெல்த் கேயார்
எங்கள் துணை நிறுவனமான செலிங்கோ ஹெல்த்கெயார், இலங்கையின் அனைத்து பிரஜைகளுக்கும் விரிவான சுகாதார தீர்வுகளை வழங்க உறுதிபூண்டுள்ளது. அந்த நோக்கத்தில், நோயாளிகள் தங்களுக்குத் தேவையான சிகிச்சையைப் பெறும்போது வசதியாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் அதிநவீன புற்றுநோய் சிகிச்சையை வழங்கத் தொ